Een turboliquidatie is een van de snelste manieren om een vennootschap te ontbinden en te liquideren. Deze manier van een vennootschap ontbinden kent veel criminele eigenschappen. In veel gevallen wordt het namelijk niet op een eerlijke manier gedaan. Curatoren herkennen een turboliquidatie tegenwoordig erg snel. Maar wat is een turboliquidatie precies en wat zijn de voordelen en nadelen?

BV opheffen

Wil je een BV opheffen? Dan heb je verschillende opties. Er zijn meerdere redenen waarom je een BV zou willen opheffen. Allereerst kan het zo zijn dat je niet meer vast wil zitten aan een vennootschap. In sommige gevallen is een eenmanszaak of werken als ZZP’er voordeliger en is een BV dus geen rendabele optie meer. Vooral in de beginjaren is een eenmanszaak zeer aantrekkelijk voor starters omdat hier interessante fiscale voordelen aan hangen. Zo kent een eenmanszaak de startersaftrek, mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een BV het niet goed doet. Als een faillissement onvermijdelijk is, is het misschien beter om de BV op te heffen. 

Turboliquidatie

Bij een turboliquidatie houdt de vennootschap direct op te bestaan. Er zijn geen vereffeningen nodig bij deze vorm van liquidatie. Je bespaart hier bepaalde kosten mee. Er zijn hier echter wel voorwaarden aan gebonden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen enkele baten meer aanwezig zijn op de balans. Dit zijn de vorderingen, liquide middelen en bezittingen. De vennootschap moet dus “clean” zijn bij de liquidatie. Er mogen geen schulden meer openstaan en de BV mag geen aandeelhouder zijn van een andere BV. Ook zijn de aandelen van de BV niet gecertificeerd of verpand. Als dit niet het geval is, gaan de haren omhoog staan van de curatoren. Het kan er zelfs toe leiden dat bestuursleden aansprakelijk gesteld zullen worden. Een slimme “crimineel” moet de regels goed kennen. Het is namelijk wel eens voorgekomen dat bedrijven succesvol onder deze voorwaarden zijn uitgekomen door op strategische momenten bepaalde aspecten onder andere namen of BV’s te zetten. 

Een turboliquidatie kun je dus het beste zien als het laatste redmiddel.